Podsumowanie Forum Gospodarczego TIME

W dniach 4-5 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w 11 Forum Gospodarczym TIME, organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Forum jest wydarzeniem podczas którego spotykają się liderzy rynku informatycznego, administracji oraz instytucji naukowych i badawczych w celu dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju nowych technologii i cyfrowej rewolucji. Read more…