platforma edukacyjna

blockchain4everyone
artykuły
czym jest blockchain?
Zacznijmy od definicji naukowej:

Blockchain jest to trwała cyfrowa księga rachunkowa transakcji ekonomicznych, która może zostać zaprogramowana, aby rejestrowała nie tylko transakcje pieniężne, ale zmiany stanu lub przesył praktycznie wszystkiego, co odznacza się wartością. Zapisy te znajdują się w zdecentralizowanej i rozproszonej bazie danych, która w przypadku blockchainów publicznych jest ogólnodostępna. Sieć węzłów tworzących ten system charakteryzuje się architekturą opartą na połączeniach pomiędzy pojedynczymi użytkownikami (peer-to-peer) bez centralnej jednostki przechowywującej dane. System łańcucha bloków korzysta w swych zapisach z algorytmów kryptograficznych, które uniemożliwiają odczytanie zakodowanych danych przez osoby do tego nieupoważnione. Owe algorytmy, decentralizacja oraz ciągły wgląd członków sieci w bazę danych sprawiają, że informacje znajdujące się w rejestrze są niemal niemożliwe do manipulacji lub usunięcia.

Technologia blockchain
Ale co to właściwie oznacza?

Blockchain to zdecentralizowana, rozproszona, zabezpieczona kryptograficznie baza danych.

I to wystarczy…

… wystarczy do szukania informacji dalej, głębiej, np. korzystając z polecanych przez nas książek i publikacji, czytając nasze artykuły, śledząc nasze social media albo odwiedzając organizowane przez nas wydarzenia.

Naszym celem jest przybliżenie technologii blockchain każdemu, kto tylko chce dowiedzieć się więcej, dajcie nam szanse!

smart kontrakty

Smart contracts są to umowy pomiędzy jednostkami lub grupami, które są egzekwowane automatycznie bez obecności trzeciej strony. Technologia blockchain umożliwia ich tworzenie, ze względu na wbudowaną automatyzację procesów, brak nadrzędnej jednostki sterującej systemem oraz niezmienialność danych raz zapisanych w rejestrze. Wiele platform stworzonych dzięki łańcuchowi bloków skupia się na jak najdokładniejszym, kompleksowym i bezpiecznym tworzeniu inteligentnych kontraktów za ich pośrednictwem. Aktualnie największe z nich to Etherum, EOS, Cardano, Stellar czy NEO.

Zastosowania technologii

Technologia blockchain może znaleźć zastosowanie w niemal każdej branży w której gromadzone są jakiekolwiek dane. Oczywiście nie jest tak, że zawsze jest to dobry pomysł, bardzo często efektywniej i proście będzie użyć innej, bardziej tradycyjnej bazy danych. 

Możliwości zastosowania smart kontaktów, a więc zautomatyzowania procesów, otwiera kolejne branże i możliwości, które realnie oceniając rynek, są dopiero odkrywane. 

 
Technologia blockchain znajduje zastosowanie głównie w takich obszarach jak:
  • administracja publiczna
  • finanse
  • logistyka  – łańcuch dostaw
  • energetyka
  • rozrywka
  • medycyna i farmacja
  • media i reklama
  • sektor ubezpieczeń
Close Menu