Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w czerwcu 2018 roku wydała komunikat zatytułowany Strategia Grupy GPW w perspektywie 2022 roku. W tej strategii zostały zdefiniowane najważniejsze projekty dla GPW w perspektywie 4 najbliższych lat, wśród nich i jednocześnie jeden z najważniejszych:  

GPW Private Market – projekt, którego wynikiem będzie utworzenie platformy łączącej spółki poszukujące kapitał z inwestorami na rynku niepublicznym. Inicjatywa stanowi dopełnienie oferty grupy kapitałowej GPW tak, aby mógł z niej korzystać spółki na każdym etapie rozwoju. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie tworzy platformę z wykorzystaniem technologii blockchain dla stokenizowanych aktywów cyfrowych. 

GPW jest liderem innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dla rynku kapitałowego, między innymi dlatego podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji o współpracy w obszarze zastosowań blockchain.

Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje blockchain: publiczne oraz prywatne. Na potrzeby rozwiązania GPW zostanie stworzony unikatowy blockchain o charakterze prywatnym. Blockchain prywatny charakteryzuje się tym, że udział w nim mają tylko zaufane i zidentyfikowane jednostki. Jego zawartość nie jest dostępna dla wszystkich, jak w przypadku najbardziej znanych sieci blockchain Bitcoina czy Ethereum. Tak stworzony prywatny blockchain, pozwoli wykorzystać potencjał technologii całemu ekosystemowi Private Market przy jednoczesnym najważniejszym jej aktorze – GPW Private Market, który będzie zarządzał poprzez: wystawiania certyfikatów uczestnictwa w sieci oraz tworzenie kodu dla smart contractów, które pozostają najważniejszym punktem prawidłowego funkcjonowania systemu.

W ramach GPW Private Market blockchain będzie wykorzystany m.in. w ramach inicjatywy strategicznej Private Market, czyli rynku prywatnego, na którym spółki będą mogły pozyskiwać finansowanie, a także na którym będzie miał miejsce wtórny obrót tokenami należącymi do tych spółek.

System zaprojektowany jest tak, aby w następnych fazach umożliwić również obrót tokenami inwestycyjnymi będącymi instrumentami finansowymi.

Celem GPW Private Market na pierwszym etapie jest stworzenie platformy fundrasingowej dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Spółki niepubliczne na wczesnym etapie rozwoju, wymagają finasowania, jak również kompetencji i doradztwa, tzw. smart money. W dłuższej perspektywie czasowej GPW Private Market chciałby tak przygotować emitentów by te stały się podmiotem dojrzałym, gotowym do debiutu również na rynkach regulowanych warszawskiego parkietu.

Technologia blockchain przyczyni się do zwiększenia przejrzystości emisji prywatnych oraz ułatwienia dostępu do informacji, obrotu wtórnego i post-trade. Nasz cel to wysokie standardy transakcyjne, kompletny ekosystem inwestycyjny i międzynarodowy zasięg działania.

Podobną inicjatywę ogłosiła Giełda Stuttgard Borse, która z udziałowcem Axel Springer planuje uruchomić podobną platformę blockchain, na której ofertowane będą stokenizowane instrumenty finansowe. Jest to kolejna cyfrowa inicjatywa tej giełdy, na początku roku uruchomiła aplikację wymiany krytptowalutami – Bison.

To pokazuje, że nowe technologie strategicznie zmieniają obraz rynków kapitałowych na całym świecie, a GPW Private Market jest uczestnikiem i kreatorem tych zmian. Wśród innych znaczących graczy i twórców nowego rynku kapitałowego należy wymienić również takie podmioty jak: Nasdaq, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange. Z całą pewnością nie są to przypadkowe giełdy, a ich świadomy ruch w kierunku technologii blockchain stanowi odzwierciedlenie potencjału jaki ze sobą niesie. 

GPW Private Market wykorzysta lukę, pomiędzy tradycyjnym systemem finansowym, a technologią zmieniającą oblicze finansów. Docelowo GPW Private Market ma umożliwić obrót z dowolnego miejsca na świecie. Za sprawą stworzenia naszego rozwiązania na technologii blockchain, nie ma potrzeby pośrednictwa podczas zawierania transakcji.  Blockchain daje możliwość czerpania szeregu korzyści dzięki swoim funkcjonalnościom, między innymi: transparentność, niższe opłaty transakcyjne, wysoka skalowalność rozwiązania jak również dostęp do notowań 24/7/365.

Inwestycja w Private Market to nie jest inwestycja w sam blockchain, tylko w niezagospodarowany do tej pory rynek (prywatny), w pierwszej kolejności udziały młodych spółek niepublicznych, potem też inne aktywa.

Ten artykuł powstaje równy miesiąc po tym jak na polskim portalu finansowania projektów zrzutka.pl wielkość płat przekroczyła właśnie 100 000 000 (słownie: STO MILIONÓW) złotych, a pierwsza polska platforma crowdfundingowa finansowania udziałowego – Beesfund po sześciu latach działalności rywalizuje w 2019 roku jak równy z równym z rynkiem NewConnect. Jest teraz bardzo ciekawy okres, polski rynek private equity ma wciąż bardzo wiele do zaoferowania. Kwestia tego kto wygra i zdobędzie go pierwszy. Osobiście, głęboko wierzę, że GPW ma najwięcej asów w rękawie i wygra: tworząc zupełnie nowy rynek finansowania i obrotu stokenizowanymi assetami. 

Categories: Artykuły