W sobotę 26 stycznia odbyła się konferencja 10 lat Bitcoina, której jako Blockchain4Everyone byliśmy partnerem. Oczywiście nie zabrakło na niej członków B4E -poniżej znajdziecie podsumowanie najważniejszych kwestii, które zostały poruszane podczas wydarzenia.

https://10latbitcoina.com.pl/

Pomimo postawienia najpopularniejszej kryptowaluty w epicentrum wydarzenia, dominowały tematy dotyczące przyszłości technologii blockchain. Już w wystąpieniu inauguracyjnym, przedstawiona została koncepcja suwerennej tożsamości (ang. Self-Sovereign Identity – SSI), jako jednego z najbardziej obiecujących trendów w branży blockchain. Zamiast luźnych dywagacji na temat teoretycznych zastosowań procedury zero knowledge proof, Jakub Zarembiński, reprezentujący startup „Sygnet” przedstawił przykład digitalizacji paragonów, czyli praktyczne zastosowanie, łączące w sobie trzy grupy interesariuszy: klientów, instytucje publiczne (a dokładniej Ministerstwo Finansów) oraz biznes. Paragony przypisywane do cyfrowej instancji reprezentującej tożsamość są niewątpliwie cennym źródłem danych, które warto monetyzować. Powstaje jedynie pytanie, kto może lub kto powinien na tym zarabiać?

Kolejnym ważnym i co najmniej równie perspektywicznym tematem była ewolucja rynku tokenizacji. Prelegenci tacy jak Mariusz Sperczyński (Bitsecurities), Mateusz Klemczak (Pacific), Artur Wiśniowski (Sapiency) oraz Rafał Zaorski (TJS) bardzo szeroko poruszyli 3 kwestie: historii rozwoju rynku, aspektów praktycznych (koszty i wymogi) oraz perspektyw spekulacyjnych. Ciekawym punktem konferencji był moment, w którym uczestnicy mogli odświeżyć sobie wspomnienia dotyczące poszczególnych trendów, które panowały na rynku w minionych 10 latach i w ciągłości chronologicznej dostrzec, co poprzedzało powstanie (obecnie popularnych) tokenów reprezentujących papiery wartościowe (ang. security tokens)[1]. Pojawił się również temat Malty, przy którym poruszono wiele praktycznych kwestii, co ważne były to informacje z tzw. pierwszej ręki. CEO Pacifca bardzo szczegółowo omówił, ile właściwie kosztuje tokenizacja na gruncie prawa maltańskiego oraz jakie kroki należy podjąć, aby przeprowadzić ów proces. Nie zabrakło również wątku spekulacyjnego, w którym to Rafał Zaorski zręcznie przyrównując Bitcoina do poszczególnych historycznych baniek spekulacyjnych wykazał, iż zawsze warto nabrać szerszej perspektywy w obserwacji rynku. Według Rafała, historyczne trendy i tymczasowo przewartościowane w związku z nimi aktywa nie mogą być ze sobą porównywane jedynie ze względu na nagły wzrost cen. Liczy się charakterystyka trendu i jego przedmiot bazowy. W tej kwestii porównanie Bitcoina do Internetu jest uzasadnione, ponieważ podstawą jest zmiana technologiczna. Natomiast, porównywanie wzrostów z 2013 i 2017 r. do manii tulipanowej jest nieadekwatne, choć puentą prezentacji było pozytywne i przekorne życzenie, aby Bitcoin skończył jak owe tulipany w Holandii. Ostatnim prelegentem, który poruszył temat tokenizacji był Artur Wiśniowski reprezentujący startup Sapiency. Jego prezentacja dotyczyła ciekawej materii side chainów oraz możliwości transferowania tokenów pomiędzy blockchainami. Prezentacja była wynikiem wnikliwej analizy, którą Artur przeprowadził w ramach projektu emisji tokenów personalnych.

Mocnym punktem wydarzenia była również prezentacja Marka Kirejczyka dotycząca Ethereum. Solidna dawka wiedzy zawarta w 30 minutowym wystąpieniu. Po pierwsze, przegląd historycznych planów na rozwój sieci – m.in. Frontier, Homestead, Byzantium oraz Serenity. Po drugie, krytyczna ocena realizacji planowanych zmian oraz wyjaśnienie przyczyn faktycznego przebiegu zdarzeń. Co więcej, Marek dokładnie wyjaśnił mechanikę nadchodzących aktualizacji, które odbędą się w formie tzw. forków, oraz związanych z nimi możliwości, np. PoS (ang. proof of stake) zapewniający większą skuteczność w ustalaniu, która wersja łańcucha bloków Ethereum będzie kontynuowana (ang. finality)[2].

Oprócz tematów technologicznych, na konferencji 10 lat Bitcoina swój moment miały również zagadnienia prawne, a dokładniej aspekty prawno-społeczne. Jacek Czarnecki w swoim wystąpieniu wyjaśnił obecnym na sali jak działa rynek usług prawniczych oraz jak mechanizmy tego rynku przekładają się na zaangażowanie prawników w podejmowanie trudu interpretacji nowej klasy aktywów. Wystąpienie poprzez praktyczne przykłady (Augur, The DAO) podkreśliło również sens angażowania specjalistów z zakresu prawa do wspomagania inicjatyw blockchainowych. W myśl przekazanych treści, rola prawników i sędziów przyszłości, dzięki technologii blockchain („code is law”) będzie sprowadzała się do rozwiązywania sytuacji spornych przez odwołanie się do wartości takich jak sprawiedliwość. Niewątpliwie jest to wartość bazowa tego typu zawodów, ale obecnie osądy wydawane są na podstawie pochodnych jej aktów prawnych. Jednakże w świecie blockchaina dąży się do tego, że to kod stanowi prawo. W konsekwencji, do czego można się odwołać, gdy zawodzi kod? Stąd też przewiduje się, iż zawody prawnicze nie zostaną zmarginalizowane na korzyść smart kontraktów, ale zdecydowanie zmienią swoją formę usług.

Na zakończenie wydarzenia przeprowadzono uroczyste wręczenie Nexsusów, czyli nagród dla najbardziej zasłużonych w 2018 roku osób oraz firm w branży walut wirtualnych. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Najlepsze konferencja branżowa: I LOVE CRYPTO

Najlepszy polski projekt blockchain/ICO: Coinfirm

Najlepsze źródło informacji i wiedzy: forum.bitcoin.pl

Społecznik roku: Lech Wilczyński

Aktywista roku: Krzysztof Piech

Specjalistka roku: Marcelina Szwed-Ziemichód

Mecenas roku: Marcelina Szwed-Ziemichód

Najlepsza firma: Bitbay sp. z o.o.

Najlepszy analityk: Rafał Zaorski

Pieszczoszek: Szczepan Bentyn

Podsumowując, wydarzenie zorganizowane przez Bithub.pl było sekwencją bardzo wartościowych prelekcji, które niewątpliwie inspirowały uczestników do przemyśleń na temat rozwoju szeroko rozumianego rynku technologii blockchain. Mimo, że temat Bitcoina nie był kluczowym punktem wydarzenia, to ze względu na trafność i jakość przekazywanych treści, ta sobotnia konferencja wyróżniała się na tle innych wydarzeń branżowych. Jako Blockchain4Everyone jesteśmy dumni, że mogliśmy być partnerem tego spotkania i serdecznie polecamy wydarzenia organizowane przez Bithub.pl!

 


 

[1] Tj. „Era” pizzy, altcoinów, ICO oraz obecna regulatorów i STO

[2] Jest to odpowiedź na problem tymczasowych rozgałęzień łańcucha.